Monitorinq, təhlil və nəzarət, informasiya təhlükəsizliyi

Keçirilməsi nəticəsində monitorinq və təhlil bütün hadisələrin informasiya təhlükəsizliyi – komanda üzrə kibertəhlükəsizlik imkanı ani cavab, hadisə ilə aparmaq qabiliyyəti araşdırılması və aşkar edilməsi birinci növbəli nöqtələrinə nüfuz giriş şəbəkə şirkətlər. Toplanan informasiya əsasında həyata keçirilir idarə tədbirlərin təşkili üzrə informasiya, təhlükəsizlik, imkan verir ki, sıralamaq səmərəli SOC komanda şirkət.

Seeton Cyber Security Group ilə işləyir, bu texnologiyalar kimi:
  • SİEM
  • UBA/UEBA
  • SOAR
Həmişə azn əlaqədar, davamlılığını təmin etmək üçün biznes!

Daha ətraflı məlumat almaq məsləhət Seeton Cyber Security Group!

cs@seeton.pro

sales@seeton.pro

TƏRƏFDAŞLAR İSTİQAMƏTLƏRİ:

Прокрутить вверх